"Adoptionscentrum blundar för misshandel och korruption"

 
Igår, torsdagen den 13 december, gav Dagens ETC ut en artikel rörande den nuvarande situationen på barnhemmet med fokus på Adoptionscentrums respons på att fallet nu undersöks av Högsta Domstolen i Orissa. Trots att männen i ledningen nu står åtalde för bl.a barntortyr, så fortsätter den svenska barnrättsoganisationen att hävda att de har en annan bild. Detta trots att vi upprepade gånger har kunnat visa på att deras fortsatta samarbete med de män som nu står åtalade har förhindrat att en oberoende utredning kan ske på barnhemmet.
 
För barn och personal har detta inneburit två år av grova övergrepp.
 
Ni finner den fullständiga artikeln HÄR

Adoptionscentrum fortsätter i artikeln att hänvisa till tidigare undersökningar som har varit fruktlösa. De hänvisar mer specifikt till den undersökning som gjordes av den lokala polisen våren 2011 och som vi flertalet gånger visat på är korrumperad. Detta baserar vi bl.a på följande bevis:
 
  • Vår anmälan, som går via människorättsorganisationen PVCHR, skickas till National Human Rights Comissions (NHRC) lokala kontor i Orissa i Mars 2011. NHRC är den högsta instansten för mänskliga rättigheter i Indien.
  • Den lokala polisens undersökningar av barnhemmet avslutas den 27 april 2011 utan att en extern person från PVCHR tillsatts för att övervaka förfarandet.
  • Först den 29 april 2011 når inbjudan om deltagande vid undersökningarna PVCHR.
  • Inbjudan som PVCHR tar emot gäller undersökningar som ska ta plats den 15 maj 2011 på barnhemmet.
  • Det finns ingen rapport från de undersökningar som skulle ha gjorts den 15 maj. Den officiella slutrapporten är daterad till den 27 april.  
Vid tidpunkten för dessa undersökningar åker ansvarig personal från Adoptionscentrum ner till barnhemmet. Genom sin närvaro samt genom att man på plats ber om "ursäkt" för den anmälan som vi volontärer har gjort, visar man aktivit sitt stöd för barnhemmets ledning. Och varför ska då indiska myndigheter agera när en internationellt erkänd barnrättsorganisation öppet godkänner barnhemmets ledning?
 

/ Josefine, Linnea och Sara

 

 

 

Stora framsteg

 
Tillsammans med Dr Lenin Raghuvanshi och PVCHR samt flera andra viktiga personer har vi förflyttat berg. Efter snart två år av hårt arbete så har myndigheterna I Indien reagerat och de har reagerat starkt. De män som står för misshandeln ska ställas inför rätta i Högsta domstolen och barnhemmets högsta chef, Pyaimohan Mohapatra har blivit sparkad ur regeringen.

Männen anklagas för sexuella övergrepp, misshandel och korruption.

Förhoppningsvis kommer detta att på sikt leda till att barnen, som lidit något fruktansvärt, kommer att få en bättre framtid.

PVCHR fastställer följande i sin rapport Mysterious move to protect culprit stuns locals:

Sexuella övergrepp av personal:

•    I mars träffade Parbati Jena, Sasmita Bharti och Amrut Barik (husmödrar från barnhemmet) State commission for Women och lämnade en angklagelse om sexuella trakasserier och mental tortyr, brott begångna av SN Mishra.

•    När Sasmita Bharti reagerade mot SN Mishras (Babula) trakasserier avsattes hon.

•    Collectorn (Statlig chef) medger i en rapport 2009 att SN Mishra strategiskt och illegalt tillsatte och avskedade fattiga tonårsflickor från fattiga familjer utan presidentens medgivande vilket skapade misstankar eftersom 18 sådana arbetare tillsattes och avskedades inom en period på två år.   

Misshandel av barn:

•    2009 avsattes SN Mishra efter skoningslös misshandel av de inneboende barnen samt på grund av finansiella orättheter.

•    Den 11 Januari 2009 misshandlades ett antal pojkar med järnrör.

•    Den 10 Mars 2012 valde 16 barn hellre ett liv på gatan än att leva under rädsla och tortyr på barnhemmet.

Osäker framtid för de inneboende barnen:

•    Hundratals barn som växt upp på MMSB har åter hamnat på gatan, från vart de har kommit efter att de lämnat institutionen. Ledningen har aldrig brytt sig om deras rehabilation eller brytt sig om vad som hänt med dessa barn.

•    Ödet för flickorna, som lämnat institutionen är ännu värre. De är i akut risk för att utsättas för exploation.

•    Åtskilliga barn har tvingats in i barnarbete efter att de lämnat institutionen.
 
Flera artiklar har publicerats i Indien, på Oriya, Hindi och Engelska.
 
En artikel finns t.ex. att läsa här
 
Här kan ni läsa ett Öppet brev till Chief minister of Orissa från Dr Lenin Raghuvanshi

/Linnea, Josefine och Sara

Öppet brev till Adoptionscentrum

Hej!
.
Det har kommit till vår kännedom att representanter från Adoptioncentrum åkte ner till barnhemmet från den tionde mars till den sextonde mars i år. Ni ska då ha varit i kontakt med bland annat Secretary och barnhemmets Guardian the Parliament Member (PM) Pyrimohan Mohapatra.
.
Vi har informerat  er om grava missförhållanden på barnhemmet i mer än ett och ett halvt år. Vi har även berättat för er vilken inverkan ert arbete och närvaro, i egenskap av stor bidragsgivare och viktig internationell kraft, har på situationen på barnhemmet. Vid flertalet tillfällen har vi påpekat att ert fortsatta samarbete med de män som i detta nu undersöks för grov barnmisshandel, förskingring av pengar och sexuella övergrepp mot barn och personal legitemerar deras agerande. Varför ska indiska myndigheter agera mot män som förgriper sig på barn och personal när en stor internationell människorättsorganisation väljer att samarbeta med dem?
.
Vi har därför åtskilliga gånger bett er att stödja vår anmälan till den instution i Indien som arbetar med brott mot mänskliga rättigheter, NHRC. När inte detta var möjligt bad vi er att förhålla er passiva i ert samarbete med barnhemmet tills en oberoende utredning inletts och avslutats. Vår första anmälan skickades in våren 2011. Vid samma tidpunkt som utredningen inleddes, utförd av den lokala polisen, åkte en representant från Adoptionscentrum ner till barnhemmet. Denne visade genom sin närvaro och sina uttalanden till barnhemsledning och det politiska toppskicktet i Orissa, i form av PM Pyarimohan Mohapatra, sitt fortsatta stöd för ----- och Pyrimohan Mohapatra. Utredningen lades ned utan att våra vittnesmål ens hade kommit fram till Indien. De problem som kom av er inblandning nämns i PVCHRs öppna brev till Indiens premiärminister(http://www.pvchr.net/2012/05/open-letter-to-prime-minister-of-india.html).
.
Nu, ett år senare, har en andra utredning inletts. Detta efter att 16 barn den 10 mars i år hotade med att ta sina liv framför tåget ifall ingen lyssnade till dem. Det är en utredning som inletts efter att barnhemmets personal gjort en anmälan om sexuella trakasserier och övergrepp(http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2012-05-10/bhubaneswar/31654699_1_sexual-harassment-women-staff-orphanage).
.
Trots er vetskap om situationen på barnhemmet och hur ert samarbete påverkar denna situation valde ni att åka till barnhemmet våren 2012. Med er tog ni två åttondeklassare från Nacka skolorna som samlar in pengar till barnhemmet. Att ni försätter två högstadieelever i en sådan situation utan att ha informerat dem eller deras föräldrar om det faktiska läget är helt oförsvarbart. Ert agerande gentemot barnhemmets barn och dessa två unga är för oss helt oförståeligt.
.
Vi skriver "er vetskap" då vi anser att vi måste utgå från att ni ger ert fulla stöd till barnhemmets ledning medvetna om de övergrepp som de utsätter barn och personal för. Om inte våra vittnesmål anses vara alarmerande nog, om inte barnhemspersonals rop på hjälp anses trovärdiga så måste väl 16 barns direkta reagerande på en desperat situation vara bevis nog för att något är allvarligt fel på barnhemmet?
.
Vidare, att PM Pyarimohan Mohapatra, en av era högt värderade kontakter på plats, för bara några veckor sedan utestängdes från sitt parti BJD visar ytterligare på sanningshalten i våra tidigare uttalanden rörande vilka ni samarbetar med och stödjer. Pyarimohan avsattes officiellt på grund av en politisk kupp mot sin överordnade, men inofficiellt hade hans avsked legat i luften länge. De inofficiella anledningarna är maktmissbruk och korruption.
.
Vi ber er nu än en gång att förhålla er neutrala så att en oberoende utredning kan ske till rättvisa för alla inblandade. Förneka inte barn eller personal den rätten.
.
Linnea Karlsson
Sara Arrhusius
Josefine Jacobsson

En så kallad "utredning"

Under våren 2011 kom vi i kontakt med den indiska människorättsorganisationen PVCHR, ledd av Lenin Raghuvanshi. Det var till dem som vi, när vi insåg att Adoptionscentrum inte tänkte agera, skickade in våra första personliga vittnesmål. Med anledning av den anmälan som vi gjorde genom PVCHR till den statliga instansen NHRC. Denne skickade ärendet vidare till sin lokalorganisation i Orissa och det gjordes en utredning på barnhemmet. Utredningen avskrevs av lokalpolisen. Det är denna undersökning som Adoptionscentrum lutar sig mot som ett bevis av sin samarbetspartners oskuld. PVCHR kommenterar utredningen på följande sätt i sitt öppna brev till the Chief Minister of Orissa:

.

"On 8th March, 2011 Peoples’ Vigilance Committee on Human Rights (PVCHR) sent letter to National Human Rights Commission http://www.pvchr.net/2011/03/complaint-on-orphanage-violence-to-nhrc.html with a request to protect these children and do investigation in the matter at earliest. The commission directed the matter to Orissa Human Rights Commission.

.

On 6th August, 2011 Orissa Human Rights Commission in case no. 674 of 2011 No. 9503/OHRC in the ordered sheet that “A letter dated 30th May, 2011 has been received from the petitioner seeking information of the action taken on the order of the commission dated 28th April, 2011. Evidently the order of the commission dated 27th May, 2011 where the case was concluded had not been received by the petitioner by 30th May, 2011. On the verification of paper, it is seen that the said order of the commission has been complied on 16th July, 2011. By now he should have received the copy of the order. So no further action seems necessary.” http://www.scribd.com/doc/94684635/Orissa-Human-RIghts-Commission#page=1. But before the order sheet, PVCHR never received letter from Orissa Human Rights Commission for the comment.

.

On 11th March, 2011 letter was sent to National Commission for Protection of child right. NCPCR in letter dated 6th June, 2011 File no. OR-17011/21/975/2011-Comp stated the matter was enquired by the Collector and the district Magistrate, Keonjhar. Report in this regard has been received which categorically denies of any such incidence of misbehavior at the institution. It has also been reported that the children are happy with the arrangement made for them by the institution. http://www.scribd.com/doc/94683113/NCPCR#page=1. The enquiry was not conducted through independent agency as the founder of MMSB Shri PM Pyrimohan Mahopatra had a strong linkage in Orissa."

.

Senare samma år, i juli, förnyade vi vår anmälan men anledning av den tidigare utredningens ogilitghet. Vittnesmålen är en detaljerad redogörelse på 40 sidor. PVCHR tog emot dokumenten men alla försök till en obereonde utredning blockerades.

.

Pyarimohan Mohapatra, barnhemmets guardian, en av Orissas högsta politiska ledare och Adoptionscentrums kontakt, samme Pyarimohan Mohapatra som nu i veckan blev utslängd från sitt parti, kunde luta sig mot Adoptionscentrums fortsatta förtroende för ledningen på barnhemmet. Ett förtroende som i sig kunde förklara ledningen oskyldig i de indiska myndigheternas ögon. Pyarimohans och ACs samlade makt satte därmed effektivt stopp för en oberoende utredning om barnmisshandel, korruption och sexuella övergrepp.

.

ACs reaktion på vår anmälan vid sin hemkomst efter sitt rutinbesök på barnhemmet våren 2011 var följande:

.

"MMSB har stora problem med den ryktesspridning som har kommit av er anmälan. "Secretary" frågar mig: Vad vill tjejerna? Och då svarar jag att jag vet inte vad tjejerna vill."

Anställd på Adoptionscentrum

.

/ Josefine, Linnea och Sara


Times of India rapporterar!

Barnhemmets högsta ledare och grundare ("The Guardian" of the orphanage) Pyarimohan Mohapatra som under många år styrt Orissa tillsammans med Naveen Putnaik har nu blivit utesluten ur det ledande partiet. Orsaken är ännu inte fastställd men det kan mycket väl ha att göra med Mohapatras misstänkta inblandning i korrumperad verksamhet. Den officiella berättelsen är att Mohapatra avsattes efter att ha organiserat en politisk kupp mot sin kollega Putnaik, men det sägs ha varit i en stor spricka mellan männen sedan mitten av mars. Barnen och personalens aktioner och påtryckningar till Naveen angående situationen på barnhemmet kan ha spelat en avgörande roll.

http://timesofindia.indiatimes.com/india/Naveen-breaks-silence-equates-failed-coup-to-midnight-theft-bid/articleshow/13744388.cms

Vi tog kontakt med Mohapatra och sände våra vittnesmål redan på plats i Indien men detta har inte fått något gensvar. Adoptionscentrum har samarbetat nära denna man sedan de första adoptionerna på MMSB ägde rum och deras kontakt och samarbete har varit väldigt intensivt det senaste två åren. Mohapatra har vid ett flertal tillfällen legitimerat MMSB genom Adoptionscentrum, som vi anser ej tagit ställning mot våldet, inför bland annat National Human Rights Commission. Ett möte mellan Mohapatra och AC ägde rum senast i mars.

Från olika håll har vi även hört berättas att Mohapatra ska ha varit inblandad i illegala adoptioner till Sverige genom Adoptionscentrum. Med andra ord så ska  då barn ha adopterats till Sverige utan familjens medgivande.

Mohapatra i samarbete med Adoptionscentrum är anledningen till att det inte skett någon ordentlig utredning av barnhemmet. Nu när Mohapatra har förlorat sin makt, så är chansen stor att en oberonde utredning kan äga rum på barnhemmet.

Detta är
positivt förändring för att en oberoende utredning ska kunna ske, men det är ännu för tidigt att säga hur allt kommer att utveckla sig.

/Linnea, Josefine och Sara

(Inlägget är omformulerat den 7 juni 2012)

Alltid Nyheters intervju med Myndigheten för Internationella Adoptionsfrågor

I måndags gjorde Alltid Nyheter en uppföljare till deras inlslag med Adoptionscentrum som gjordes för två veckor sedan. Ni finner inslaget HÄR. Alltid Nyheter fortsatte nu med att intervjua den ansvariga myndigheten Myndigheten för Internationella Adoptionsfrågor, MIA. Ni finner hela inslaget HÄR.
/Josefine, Linnea och Sara

HotnhitNews.com vidarebefodrar öppet brev till the Chief Minister of Orissa

Igår uppmärksammade webtidningen HotnhitNews.com det öppna brev som PVCHR skrev till the Prime Minster of India för ett antal dagar sedan. Tidningen riktar uppmaningen nu även till the Chief Minster of Orissa, mr. Naveen Patnaik.
.
Ni finner artikeln HÄR.
.
Den uppmärksamhet barnens och personalens situation har fått i Indisk press och hos hos indiska människorättsorganisationer är avgörande för att en oberoende juridisk process ska kunna ske. Det ökar trycket på indiska myndigheter att agera.
.
Allmänhetens ställningstagande är lika avgörande här i Sverige. Den svenska myndigheten MIA har nu valt att informera sin indiska motsvarighet CARA om barnens situation efter ökad uppmärksamhet av svensk media. Uppmärksamheten och medvetenheten hos allmänheten har makten att förändra situationer. Vi ber er därför att fortsätta att läsa bloggen, sprida den vidare och gärna ställa frågor till oss om det är något ni tycker är oklart. Svenska myndigheter och ideella organisationer är inblandade och er medvetenhet tvingar dem till att ta sitt lagliga, etiska och medmänskliga ansvar.
/Josefine, Linnea och Sara

People's Vigilance Committee of Human Rights letter to Prime minister of India

Igår lade People's Vigilance Commitee of Human Rights upp ett brev till the prime minister of India, dr. Manmohan Singh.
.
I detta brev berättar den kända människorättsorganisationen om barnens svåra situation samt om personalens utsatta position. Lenin, the secretery general av PVCHR, uppmanar Prime Minster att:
.
"/.../ to immediate conduct enquiry through independent agency and provides security to the children."
.
Ni kan läsa hela brevet HÄR.
.
Vi ber är nu att stämma in i denna uppmaning. Gå in och kommentera på PVCHRs inlägg och sprid detta meddelande vidare. Genom att göra detta kommer ni hjälpa oss att påverka till att en obereoende undersökning kan ske på barnhemmet så att alla de som har lidit kan få upprättelse och att de barn och personal som bor på barnhemmet kan få en chans att läka.
/Josefine, Linnea och Sara

bloglovin
bloglovin


RSS 2.0