Öppet brev till Adoptionscentrum

Hej!
.
Det har kommit till vår kännedom att representanter från Adoptioncentrum åkte ner till barnhemmet från den tionde mars till den sextonde mars i år. Ni ska då ha varit i kontakt med bland annat Secretary och barnhemmets Guardian the Parliament Member (PM) Pyrimohan Mohapatra.
.
Vi har informerat  er om grava missförhållanden på barnhemmet i mer än ett och ett halvt år. Vi har även berättat för er vilken inverkan ert arbete och närvaro, i egenskap av stor bidragsgivare och viktig internationell kraft, har på situationen på barnhemmet. Vid flertalet tillfällen har vi påpekat att ert fortsatta samarbete med de män som i detta nu undersöks för grov barnmisshandel, förskingring av pengar och sexuella övergrepp mot barn och personal legitemerar deras agerande. Varför ska indiska myndigheter agera mot män som förgriper sig på barn och personal när en stor internationell människorättsorganisation väljer att samarbeta med dem?
.
Vi har därför åtskilliga gånger bett er att stödja vår anmälan till den instution i Indien som arbetar med brott mot mänskliga rättigheter, NHRC. När inte detta var möjligt bad vi er att förhålla er passiva i ert samarbete med barnhemmet tills en oberoende utredning inletts och avslutats. Vår första anmälan skickades in våren 2011. Vid samma tidpunkt som utredningen inleddes, utförd av den lokala polisen, åkte en representant från Adoptionscentrum ner till barnhemmet. Denne visade genom sin närvaro och sina uttalanden till barnhemsledning och det politiska toppskicktet i Orissa, i form av PM Pyarimohan Mohapatra, sitt fortsatta stöd för ----- och Pyrimohan Mohapatra. Utredningen lades ned utan att våra vittnesmål ens hade kommit fram till Indien. De problem som kom av er inblandning nämns i PVCHRs öppna brev till Indiens premiärminister(http://www.pvchr.net/2012/05/open-letter-to-prime-minister-of-india.html).
.
Nu, ett år senare, har en andra utredning inletts. Detta efter att 16 barn den 10 mars i år hotade med att ta sina liv framför tåget ifall ingen lyssnade till dem. Det är en utredning som inletts efter att barnhemmets personal gjort en anmälan om sexuella trakasserier och övergrepp(http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2012-05-10/bhubaneswar/31654699_1_sexual-harassment-women-staff-orphanage).
.
Trots er vetskap om situationen på barnhemmet och hur ert samarbete påverkar denna situation valde ni att åka till barnhemmet våren 2012. Med er tog ni två åttondeklassare från Nacka skolorna som samlar in pengar till barnhemmet. Att ni försätter två högstadieelever i en sådan situation utan att ha informerat dem eller deras föräldrar om det faktiska läget är helt oförsvarbart. Ert agerande gentemot barnhemmets barn och dessa två unga är för oss helt oförståeligt.
.
Vi skriver "er vetskap" då vi anser att vi måste utgå från att ni ger ert fulla stöd till barnhemmets ledning medvetna om de övergrepp som de utsätter barn och personal för. Om inte våra vittnesmål anses vara alarmerande nog, om inte barnhemspersonals rop på hjälp anses trovärdiga så måste väl 16 barns direkta reagerande på en desperat situation vara bevis nog för att något är allvarligt fel på barnhemmet?
.
Vidare, att PM Pyarimohan Mohapatra, en av era högt värderade kontakter på plats, för bara några veckor sedan utestängdes från sitt parti BJD visar ytterligare på sanningshalten i våra tidigare uttalanden rörande vilka ni samarbetar med och stödjer. Pyarimohan avsattes officiellt på grund av en politisk kupp mot sin överordnade, men inofficiellt hade hans avsked legat i luften länge. De inofficiella anledningarna är maktmissbruk och korruption.
.
Vi ber er nu än en gång att förhålla er neutrala så att en oberoende utredning kan ske till rättvisa för alla inblandade. Förneka inte barn eller personal den rätten.
.
Linnea Karlsson
Sara Arrhusius
Josefine Jacobsson

En så kallad "utredning"

Under våren 2011 kom vi i kontakt med den indiska människorättsorganisationen PVCHR, ledd av Lenin Raghuvanshi. Det var till dem som vi, när vi insåg att Adoptionscentrum inte tänkte agera, skickade in våra första personliga vittnesmål. Med anledning av den anmälan som vi gjorde genom PVCHR till den statliga instansen NHRC. Denne skickade ärendet vidare till sin lokalorganisation i Orissa och det gjordes en utredning på barnhemmet. Utredningen avskrevs av lokalpolisen. Det är denna undersökning som Adoptionscentrum lutar sig mot som ett bevis av sin samarbetspartners oskuld. PVCHR kommenterar utredningen på följande sätt i sitt öppna brev till the Chief Minister of Orissa:

.

"On 8th March, 2011 Peoples’ Vigilance Committee on Human Rights (PVCHR) sent letter to National Human Rights Commission http://www.pvchr.net/2011/03/complaint-on-orphanage-violence-to-nhrc.html with a request to protect these children and do investigation in the matter at earliest. The commission directed the matter to Orissa Human Rights Commission.

.

On 6th August, 2011 Orissa Human Rights Commission in case no. 674 of 2011 No. 9503/OHRC in the ordered sheet that “A letter dated 30th May, 2011 has been received from the petitioner seeking information of the action taken on the order of the commission dated 28th April, 2011. Evidently the order of the commission dated 27th May, 2011 where the case was concluded had not been received by the petitioner by 30th May, 2011. On the verification of paper, it is seen that the said order of the commission has been complied on 16th July, 2011. By now he should have received the copy of the order. So no further action seems necessary.” http://www.scribd.com/doc/94684635/Orissa-Human-RIghts-Commission#page=1. But before the order sheet, PVCHR never received letter from Orissa Human Rights Commission for the comment.

.

On 11th March, 2011 letter was sent to National Commission for Protection of child right. NCPCR in letter dated 6th June, 2011 File no. OR-17011/21/975/2011-Comp stated the matter was enquired by the Collector and the district Magistrate, Keonjhar. Report in this regard has been received which categorically denies of any such incidence of misbehavior at the institution. It has also been reported that the children are happy with the arrangement made for them by the institution. http://www.scribd.com/doc/94683113/NCPCR#page=1. The enquiry was not conducted through independent agency as the founder of MMSB Shri PM Pyrimohan Mahopatra had a strong linkage in Orissa."

.

Senare samma år, i juli, förnyade vi vår anmälan men anledning av den tidigare utredningens ogilitghet. Vittnesmålen är en detaljerad redogörelse på 40 sidor. PVCHR tog emot dokumenten men alla försök till en obereonde utredning blockerades.

.

Pyarimohan Mohapatra, barnhemmets guardian, en av Orissas högsta politiska ledare och Adoptionscentrums kontakt, samme Pyarimohan Mohapatra som nu i veckan blev utslängd från sitt parti, kunde luta sig mot Adoptionscentrums fortsatta förtroende för ledningen på barnhemmet. Ett förtroende som i sig kunde förklara ledningen oskyldig i de indiska myndigheternas ögon. Pyarimohans och ACs samlade makt satte därmed effektivt stopp för en oberoende utredning om barnmisshandel, korruption och sexuella övergrepp.

.

ACs reaktion på vår anmälan vid sin hemkomst efter sitt rutinbesök på barnhemmet våren 2011 var följande:

.

"MMSB har stora problem med den ryktesspridning som har kommit av er anmälan. "Secretary" frågar mig: Vad vill tjejerna? Och då svarar jag att jag vet inte vad tjejerna vill."

Anställd på Adoptionscentrum

.

/ Josefine, Linnea och Sara


Times of India rapporterar!

Barnhemmets högsta ledare och grundare ("The Guardian" of the orphanage) Pyarimohan Mohapatra som under många år styrt Orissa tillsammans med Naveen Putnaik har nu blivit utesluten ur det ledande partiet. Orsaken är ännu inte fastställd men det kan mycket väl ha att göra med Mohapatras misstänkta inblandning i korrumperad verksamhet. Den officiella berättelsen är att Mohapatra avsattes efter att ha organiserat en politisk kupp mot sin kollega Putnaik, men det sägs ha varit i en stor spricka mellan männen sedan mitten av mars. Barnen och personalens aktioner och påtryckningar till Naveen angående situationen på barnhemmet kan ha spelat en avgörande roll.

http://timesofindia.indiatimes.com/india/Naveen-breaks-silence-equates-failed-coup-to-midnight-theft-bid/articleshow/13744388.cms

Vi tog kontakt med Mohapatra och sände våra vittnesmål redan på plats i Indien men detta har inte fått något gensvar. Adoptionscentrum har samarbetat nära denna man sedan de första adoptionerna på MMSB ägde rum och deras kontakt och samarbete har varit väldigt intensivt det senaste två åren. Mohapatra har vid ett flertal tillfällen legitimerat MMSB genom Adoptionscentrum, som vi anser ej tagit ställning mot våldet, inför bland annat National Human Rights Commission. Ett möte mellan Mohapatra och AC ägde rum senast i mars.

Från olika håll har vi även hört berättas att Mohapatra ska ha varit inblandad i illegala adoptioner till Sverige genom Adoptionscentrum. Med andra ord så ska  då barn ha adopterats till Sverige utan familjens medgivande.

Mohapatra i samarbete med Adoptionscentrum är anledningen till att det inte skett någon ordentlig utredning av barnhemmet. Nu när Mohapatra har förlorat sin makt, så är chansen stor att en oberonde utredning kan äga rum på barnhemmet.

Detta är
positivt förändring för att en oberoende utredning ska kunna ske, men det är ännu för tidigt att säga hur allt kommer att utveckla sig.

/Linnea, Josefine och Sara

(Inlägget är omformulerat den 7 juni 2012)

Alltid Nyheters intervju med Myndigheten för Internationella Adoptionsfrågor

I måndags gjorde Alltid Nyheter en uppföljare till deras inlslag med Adoptionscentrum som gjordes för två veckor sedan. Ni finner inslaget HÄR. Alltid Nyheter fortsatte nu med att intervjua den ansvariga myndigheten Myndigheten för Internationella Adoptionsfrågor, MIA. Ni finner hela inslaget HÄR.
/Josefine, Linnea och Sara

RSS 2.0