"Adoptionscentrum blundar för misshandel och korruption"

 
Igår, torsdagen den 13 december, gav Dagens ETC ut en artikel rörande den nuvarande situationen på barnhemmet med fokus på Adoptionscentrums respons på att fallet nu undersöks av Högsta Domstolen i Orissa. Trots att männen i ledningen nu står åtalde för bl.a barntortyr, så fortsätter den svenska barnrättsoganisationen att hävda att de har en annan bild. Detta trots att vi upprepade gånger har kunnat visa på att deras fortsatta samarbete med de män som nu står åtalade har förhindrat att en oberoende utredning kan ske på barnhemmet.
 
För barn och personal har detta inneburit två år av grova övergrepp.
 
Ni finner den fullständiga artikeln HÄR

Adoptionscentrum fortsätter i artikeln att hänvisa till tidigare undersökningar som har varit fruktlösa. De hänvisar mer specifikt till den undersökning som gjordes av den lokala polisen våren 2011 och som vi flertalet gånger visat på är korrumperad. Detta baserar vi bl.a på följande bevis:
 
  • Vår anmälan, som går via människorättsorganisationen PVCHR, skickas till National Human Rights Comissions (NHRC) lokala kontor i Orissa i Mars 2011. NHRC är den högsta instansten för mänskliga rättigheter i Indien.
  • Den lokala polisens undersökningar av barnhemmet avslutas den 27 april 2011 utan att en extern person från PVCHR tillsatts för att övervaka förfarandet.
  • Först den 29 april 2011 når inbjudan om deltagande vid undersökningarna PVCHR.
  • Inbjudan som PVCHR tar emot gäller undersökningar som ska ta plats den 15 maj 2011 på barnhemmet.
  • Det finns ingen rapport från de undersökningar som skulle ha gjorts den 15 maj. Den officiella slutrapporten är daterad till den 27 april.  
Vid tidpunkten för dessa undersökningar åker ansvarig personal från Adoptionscentrum ner till barnhemmet. Genom sin närvaro samt genom att man på plats ber om "ursäkt" för den anmälan som vi volontärer har gjort, visar man aktivit sitt stöd för barnhemmets ledning. Och varför ska då indiska myndigheter agera när en internationellt erkänd barnrättsorganisation öppet godkänner barnhemmets ledning?
 

/ Josefine, Linnea och Sara

 

 

 

RSS 2.0